Топлофикация Плевен

Чрез UPay могат да се плащат само текущи задължения на частни (битови) абонати. Ако имате повече от една неплатена сметка, следва първо да уредите задълженията си на касите на дружеството. Не могат да се заплащат сметките на фирмени абонати. Изисквана информация в UPay - абонатен номер (до 7 цифри), отбелязан в която и да е платена фактура. Срок за плащане чрез UPay - до края на текущия месец.

   
  1. Потвърди