Чрез UPay могат да се плащат само текущи задължения на частни (битови) абонати. Ако имате повече от една неплатена сметка, следва първо да уредите задълженията си на касите на дружеството. Не могат да се заплащат сметките на фирмени абонати, както и тези, регистрирани за плащане чрез директен дебит (разплащателен влог). Изисквана информация в UPay - 11-цифрен абонатен номер, отбелязан в която и да е платена фактура. Срок за плащане чрез UPay - от 15-то число до края на месеца.

   
  1. Потвърди