Джет Кредит - ПБ Лични финанси

Регистирирането на кредита се извършва, като се въведе номера на кредитa /договора и буквените символи се заменят с цифри: Пример: CREX-98765432 (01 + номер на кредит)– 0198765432 Стоков кредит: CRED – 00, CREX – 01 Програма Привилегия: EMLN – 11 Паричен кредит: PLUS – 04, Кредит за проект: PROJ – 12, CARN – 13, CARU – 15, HOUS – 17, LEIS - 19 Домашни кредити: CASH – 02, SPEL – 03

   
  1. Потвърди