Топлофикация Враца

Чрез UPay могат да се плащат всички сметки към дружеството (просрочени и текущи) на битови абонати. Изисквана информация в UPay - абонатен номер (до 5 цифри), отбелязан в последната платена сметка. Може да получите абонатния си номер и като позвъните на телефон 092/66 83 20. Срок за плащане чрез UPay - от 10-то число до предпоследния работен ден на текущия месец.

   
  1. Потвърди