Чрез UPay могат да се плащат текущи сметки към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за областите Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Разград, Русе, Търговище, Горна Оряховица, Велико Търново и Габрово. Не могат да се плащат сметки на фирмени абонати, както и тези, регистрирани за плащане чрез директен дебит (разплащателен влог). Изисквана информация в UPay - 10-цифрен клиентски номер. Клиентският номер е отбелязан във фактурата, както и в разписката за платена сметка на каса на дружеството. Информация може да получите и на телефон 0700 161 61. Срок за плащане чрез UPay - до погасяване на задължението. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата от ЕНЕРГО-ПРО за съответния клиентски номер.

   
  1. Потвърди