ВиК Видин

Чрез UPay могат да се плащат всички дължими суми, включително и стари сметки на частни абонати в община Видин. Заплаща се обща сума по всички дължими фактури. Изисквана информация в UPay - 6-цифрен абонатен номер, като нулите в началото на номера се въвеждат също. Пример, абонатен номер - 000123. Срок за плащане чрез UPay - без прекъсване до погасяване на задължението. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата от ВиК Видин.

   
  1. Потвърди