ВиК София (област)

Чрез UPay могат да се плащат както текущи, така и стари сметки на частни абонати в общините Ихтиман, Костенец, Костинброд, Правец и Самоков. Изисквана информация в UPay - 8-цифрен абонатен номер. Абонатният номер се въвежда, като пред 6-цифрения абонатен номер (отбелязан в последната платена сметка и в съобщението за дължими суми) се поставят цифрите: 07 за Ихтиман, 08 за Костенец, 09 за Костинброд, 10 за Правец, 11 за Самоков, 01 за Божурище, 02 за Горна малина, 03 за Долна Баня, 04 за Драгоман, 05 за Елин Пелин, 06 за Етрополе, 12 за Своге, 13 за Сливница, 16 за Златица, 17 за Пирдоп и 18 за Годеч.

   
  1. Потвърди