ВиК Дунав

Чрез UPay могат да се плащат само текущи сметки на частни (битови) абонати в населените места в община Разград, Лозница, Цар Калоян и община Попово и Опака. Не могат да се погасяват стари задължения. Изисквана информация в UPay - 7-цифрен абонатен номер, който е отбелязан на последната платена в каса на дружеството сметка. Срок за плащане чрез UPay - до края на текущия месец.

   
  1. Потвърди