ВиК Перник

Чрез UPay могат да се плащат всички дължими суми, включително и стари сметки на частни абонати в гр. Перник и в общините Радомир, Земен, Брезник и Трън. Заплаща се обща сума по всички дължими фактури. Изисквана информация в UPay - абонатен номер, който е отбелязан във фактурата или разписката за плащане на каса на дружеството. Срок за плащане чрез UPay - до погасяване на задължението. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата от ВиК Перник.

   
  1. Потвърди