ВиК Габрово

Чрез UPay могат да се плащат текущи, както и просрочени задължения на абонати в общините Габрово, Дряново, Трявна и Плачковци. В UPay се въвежда абонатен номер, който може да намерите в последната платена на каса сметка. Срок за плащане чрез UPay - без прекъсване, до издължаване на абоната. Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата от ВиК Габрово.

   
  1. Потвърди